1000 Bruto hoeveel netto bruto salaris rekenmachine. Bruto salaris € 1000 is € 968.43 Nettoloon, salaris vóór aftrek van belastingen en de persoonlijke sociale bijdragen.
Het is belangrijk om het brutobedrag van uw salaris te leren kennen.

Hoe je maandloon berekenen in Europa? Hoe je maandloon berekenen in Nederland
Calculer un salaire du brut au net Belgique
Hollande
Frans

In België is het verschil tussen bruto en netto salaris hoger is dan in veel landen. Het nettoloon is het bedrag dat op je bankrekening terecht komt.

Het brutoloon is je loon zonder enige aftrek voor de belastingen of de sociale zekerheid, maar het is niet wat je werkgever voor jou betaalt. Het is belangrijk dat je het totale bedrag van je loon kent. Dit bedrag heeft immers invloed op de opzeggingstermijn, de opzeggingsvergoeding, het gewaarborgd loon, de werkloosheidsuitkeringen, de vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten

Berekening van de netto-bruto salaris. Bereken uw netto bruto salaris


Statuut: Arbeider,
Arbeidsduur: Voltijds
Gezinssituatie: Alleenstaand of samenwonenden die niet gehuwd zijn of geen wettelijk, gehuwd of samenwonenden die een samenlevingscontract afgesloten hebben.

Berekening voor de maand
Brutoloon € 1.000,00
Persoonlijke sociale bijdrage € 141,16
Werkbonus voor lage lonen € 141,16
Bruto belastbaar loon € 1.000,00
Bedrijfsvoorheffing € 51,90
Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor lage lonen € 20,33
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid € 0,00
Nettoloon € 968,43

Bruto netto loon

Bruto netto loon van januari 2015. De berekeningsmodule is aangepast aan de nieuwe geïndexeerde bedragen, aan de barema's van de bedrijfsvoorheffing én aan de werkbonus voor lage lonen.


Brutoloon Bruto belastbaar loon Nettoloon
€ 1.100,00 € 1.100,00 € 1.039,45
€ 1.250,00 € 1.250,00 € 1.143,45
€ 1.500,00 € 1.486,99 € 1.289,15

Wist je dat werknemers in de privésector en contractuelen in de overheidssector met een maandelijks loon lager dan een bepaald bedrag sinds januari 2005 minder sociale bijdragen betalen.

Meest gezochte netto brutosalaris

1000 brut, 1000 brut net, 1000 bruto , 1000 bruto is hoeveel netto, 1000 euro brut en net, 1000 euros brut, 1000 euros brut en net,

* Onze bedoeling is om u een idee van de impact van de werkbonus op uw netto salaris te geven. Deze berekening zal gebeuren binnen de grenzen van de gegevens die u invoert. Zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen in de berekening van uw werkgever.